4.8 Sky is the limit

Liczba fraktali, nawet tych zbudowanych z dwóch transformacji, jest dosłownie nieskończona.

Warto z nimi eksperymentować!

A co się stanie dla takich dwóch transformacji losowanych z prawdopodobieństwami 50:50 \[ f_1(x, y) = \begin{bmatrix} 0,202 & -0,805 & -0,373 \\ -0,689 & -0,342 & -0,653 \end{bmatrix} [x \ y \ 1]^T \] \[ f_2(x, y) = \begin{bmatrix} 0,138 & 0,665 & 0,66 \\ -0,502 & -0,222 & -0,277 \end{bmatrix} [x \ y \ 1]^T \]