2.4 Przykłady w języku Python

Przykłady przedstawione w tym rozdziale powtarzają złożenie trzech atomowych transformacji – przesunięcia, przeskalowania i obrotu.

Poniżej znajdują się definicje tych trzech przekształceń. W poniższych przykładach x jest dwuelementowym wektorem.

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Przesunięcie punktu x o wektor delta.
def shift(x, delta): 
  return np.add(x, delta)

# Przeskalowanie punktu x razy ratio.
def scale(x, ratio): 
  return np.multiply(x, ratio)

# Obrót o kąt alpha (w stopniach).
def rotate(x, alpha): 
  adeg = math.pi * alpha / 180
  rotation_matrix = [
     [np.cos(adeg), -np.sin(adeg)],
     [np.sin(adeg), np.cos(adeg)]]
  return np.matmul(x, rotation_matrix)

2.4.1 Trójkąt Sierpińskiego

Tak jak napisaliśmy na początku tego rozdziału, fraktale możemy budować ze zwykłych kropek, nie potrzebujemy bardziej wyrafinowanych poligonów. Przedstawmy to na bazie trójkąta Sierpińskiego.

Trójkąt Sierpińskiego składa się z trzech transformacji.

\[ y_1 = x * \left[\begin{smallmatrix} 0.5 & 0\\ 0 & 0.5 \end{smallmatrix}\right] \]

\[ y_2 = x * \left[\begin{smallmatrix} 0.5 & 0\\ 0 & 0.5 \end{smallmatrix}\right] + \left[\begin{smallmatrix} 0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}\right] \]

\[ y_3 = x * \left[\begin{smallmatrix} 0.5 & 0\\ 0 & 0.5 \end{smallmatrix}\right] + \left[\begin{smallmatrix} 0.25 \\ \sqrt3/4 \end{smallmatrix}\right] \]

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# przesunięcie punktu x o delta
def shift(x, delta):
  return np.add(x, delta)

# przeskalowanie punktu x razy ratio
def scale(x, ratio):
  return np.multiply(x, ratio)

# Poniższy program powtarza złożenie tych funkcji depth razy.
# W teorii robilibyśmy to w nieskończoność, ale do uzyskania
# wyraźnego obrazka wystarczy kilka kroków. 
# Liczba punktów rośnie wykładniczo, więc po k krokach wynosi 3^k.
def sierpinski(x, depth): 
  if depth > 1: 
    x1 = scale(shift(x, [0, 0]), [0.5, 0.5])
    sierpinski(x1, depth - 1)
    x2 = scale(shift(x, [0.5, 0]), [0.5, 0.5])
    sierpinski(x2, depth - 1)
    x3 = scale(shift(x, [0.25, 0.5]), [0.5, 0.5])
    sierpinski(x3, depth - 1)
  else:
    plt.plot(x[0], x[1], marker='o', 
        color="black", markersize=3)

# Inicjacja rysunku i narysowanie trójkąta Sierpińskiego.
plt.figure()  
sierpinski([0,0], depth = 7)
plt.show()

Wynik wykonania powyższych instrukcji

2.4.2 Pięciokąt Sierpińskiego

import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# przesunięcie punktu x o delta
def shift(x, delta):
  return np.add(x, delta)

# przeskalowanie punktu x razy ratio
def scale(x, ratio):
  return np.multiply(x, ratio)

def pentagon(x, depth, col="black"):
  if depth > 1: 
    x1 = shift(scale(x, [0.382,0.382]), [0,0])
    pentagon(x1, depth-1, col="red")
    x2 = shift(scale(x, [0.382,0.382]), [0.618,0])
    pentagon(x2, depth-1, col="blue")
    x3 = shift(scale(x, [0.382,0.382]), [0.809,0.588])
    pentagon(x3, depth-1, col="green")
    x4 = shift(scale(x, [0.382,0.382]), [0.309,0.951])
    pentagon(x4, depth-1, col="orange")
    x5 = shift(scale(x, [0.382,0.382]), [-0.191,0.588])
    pentagon(x5, depth-1, col="brown")
  else:
    plt.plot(x[0],x[1], marker='o', color=col, markersize=3)

plt.figure()
pentagon([0,0], depth=6, col)
plt.show()

Wynik wykonania powyższych instrukcji

2.4.3 Smok Heighwaya

import math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Przesunięcie punktu x o wektor delta.
def shift(x, delta): 
  return np.add(x, delta)

# Przeskalowanie punktu x razy ratio.
def scale(x, ratio): 
  return np.multiply(x, ratio)

# Obrót o kąt alpha (w stopniach).
def rotate(x, alpha): 
  adeg = math.pi * alpha / 180
  rotation_matrix = [
     [np.cos(adeg), -np.sin(adeg)],
     [np.sin(adeg), np.cos(adeg)]]
  return np.matmul(x, rotation_matrix)
 
def heighway(x, depth, col="black"):
  if depth > 1: 
    x1 = rotate(x, -45)
    x1 = scale(x1, [np.sqrt(0.5), np.sqrt(0.5)])
    heighway(x1, depth-1, col="blue")
    x2 = rotate(x, -45)
    x2 = scale(x2, [np.sqrt(0.5), np.sqrt(0.5)])
    x2 = shift(x2, [0.75, 0.25])
    heighway(x2, depth-1, col="red")
  else:
    plt.plot(x[0], x[1], marker='o', color=col, markersize=3)

plt.figure()
heighway([0,0], depth=14)
plt.show()

Wynik wykonania powyższych instrukcji

2.4.4 Drzewo Pitagorasa

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Przesunięcie punktu x o wektor delta.
def shift(x, delta): 
  return np.add(x, delta)

# Przeskalowanie punktu x razy ratio.
def scale(x, ratio): 
  return np.multiply(x, ratio)

# Obrót o kąt alpha (w stopniach).
def rotate(x, alpha): 
  adeg = math.pi * alpha / 180
  rotation_matrix = [
     [np.cos(adeg), -np.sin(adeg)],
     [np.sin(adeg), np.cos(adeg)]]
  return np.matmul(x, rotation_matrix)
 
def sbt(x, depth, col="black"):
  if depth > 1: 
    x1 = rotate(x, -45)
    x1 = shift(scale(x1, [0.7, 0.7]), [0, 1])
    sbt(x1, depth-1, col="blue")
    x2 = rotate(x, 45)
    x2 = shift(scale(x2, [0.7, 0.7]), [0, 1])
    sbt(x2, depth-1, col="red")
  else:
    plt.plot(x[0], x[1], marker='o', color=col, markersize=3)

plt.figure()
sbt([0,0], depth = 14)
plt.show()

Wynik wykonania powyższych instrukcji