2.6 Przykłady w języku Julia

2.6.1 Trójkąt Sierpińskiego

Fraktale możemy budować ze zwykłych kropek, nie potrzebujemy bardziej wyrafinowanych figur. Poniższy przykład z kropek buduje trójkąt Sierpińskiego.

using Plots

# Poniższy program powtarza złożenie funkcji sierpinski 
# depth razy. W teorii robilibyśmy to w nieskończoność, 
# ale do uzyskania wyraźnego obrazka wystarczy kilka kroków.
# Liczba punktów rośnie wykładniczo, więc po k krokach wynosi 3^k.
function sierpinski(x, y, depth) 
 if depth > 1 
  sierpinski(x/2, y/2, depth-1)
  sierpinski(x/2 + 0.5, y/2, depth-1)
  sierpinski(x/2 + 0.25, y/2 + 0.5, depth-1)
 else
  scatter!([x], [y], color=:black, 
       legend=:false, markersize=2)
 end
end

# Inicjacja pustego wykresu i narysowanie trójkąta Sierpińskiego.
plot(0, xlim=(-0.1,1.1), ylim=(-0.1,1.1), axis=nothing) 
sierpinski(0, 0, 9)

Wynik wykonania powyższych instrukcji

2.6.2 Pięciokąt Sierpińskiego

# Rekurencyjnie rysujemy każde z ramion pięciokąta.
function pentagon(x, depth, col)
 if depth > 1
  x1 = 0.382x
  x2 = 0.382x + [0.618 0]
  x3 = 0.382x + [0.809 0.588]
  x4 = 0.382x + [0.309 0.951]
  x5 = 0.382x + [-0.191 0.588]
  pentagon(x1, depth-1, "red") 
  pentagon(x2, depth-1, "blue")
  pentagon(x3, depth-1, "green")
  pentagon(x4, depth-1, "orange")
  pentagon(x5, depth-1, "brown")
 else
  # Rysujemy jeden punkt po punkcie, przez co 
  # tworzenie fraktala jest czasochłonne. 
  # W kolejnym rozdziale zrobimy to lepiej.
  scatter!([x[1]], [x[2]], color=col,  
       legend=:false, markersize=2)
 end
end

plot(0, xlim=(-0.35,1.35), ylim=(-0.1,1.6), axis=nothing)
pentagon([0 0], 6, "black")

Wynik wykonania powyższych instrukcji

2.6.3 Smok Heighwaya

W języku Julia dodawanie i skalowanie macierzy wykonuje się używając standardowych operatorów. Potrzebujemy zdefiniować funkcję dla obrotu wektora x o kąt \(\alpha\).

# Obrót o kąt alpha (w stopniach).
function rotatex(x, alpha) 
 sa = sin(pi * alpha / 180)
 ca = cos(pi * alpha / 180)
 [ca -sa; sa ca] * x
end

# Symbol ' oznacza transpozycje macierzy. 
# Potrzebujemy go by zamienić wektor wierszowy w kolumnowy.
function heighway(x, depth, col)
 if depth > 1
  x1 = rotatex(x, -45) * sqrt(0.5)
  x2 = rotatex(x, -45) * sqrt(0.5) + [0.75 0.25]'
  heighway(x1, depth-1, "blue")
  heighway(x2, depth-1, "red")
 else
  scatter!([x[1]], [x[2]], color=col, 
       legend=:false, markersize=2)
 end
end

plot(0, xlim=(-0.5,1.5), ylim=(-1,0.5), axis=nothing)
heighway([0 0]', 14, "black")

Wynik wykonania powyższych instrukcji

2.6.4 Drzewo Pitagorasa

# Konstrukcja drzewa Pitagorasa jest bardzo podobna do 
# smoka Heighwaya. W ostatnim rozdziale pokażemy jak 
# płynnie przejść od jednego do drugiego.
function sbt(x, depth, col)
 if depth > 1
  x1 = rotatex(x, -45) * 0.7 + [0 1]'
  x2 = rotatex(x, 45) * 0.7 + [0 1]'
  sbt(x1, depth-1, "blue") 
  sbt(x2, depth-1, "red")
 else
  scatter!([x[1]], [x[2]], color =col, 
       legend=:false, markersize = 2)
 end
end

plot(0, xlim=(-2,2), ylim=(0.5,3), axis=nothing)
sbt([0 0]', 14, "black")

Wynik wykonania powyższych instrukcji